Visie/ werkwijze

Op volwassen leeftijd kan je last krijgen van bepaalde denkbeelden en gedragingen die je hebt ontwikkeld in je kindertijd:

Kinderen zijn namelijk erg gevoelig. Ze voelen het als hun ouders worstelen met vragen en ze zullen van alles willen doen om hen te helpen.  Elk kind heeft recht op liefde en geborgenheid, zodat het kan opgroeien in veiligheid en vertrouwen. Als ouders dit niet kunnen geven, vaak door eigen opgedane tekorten, ontstaat bij het kind een overlevingsstrategie waar het later last van kan krijgen. Latere relaties worden immers beïnvloed door de manier waarop in het gezin is geleerd om met relaties om te gaan.

Een aantal voorbeelden:

  • Ann heeft altijd voor haar moeder gezorgd, niemand zag hoe zwaar dit was. Als ze zelf moeder is, verwacht ze van haar kinderen dat die  voor haar zorgen
  • Sonja heeft voor haar gevoel altijd moeten kiezen tussen haar vader en moeder, hierdoor heeft ze op latere leeftijd moeite met keuzes maken
  • Pieter en Carla lopen vast in hun ouderschap; ze nemen zulke andere ervaringen uit hun eigen gezin en kunnen het voor de ander nooit goed doen
  • Na de scheiding heeft het zelfvertrouwen van Eva een knauw gekregen, ze krijgt hierna diverse relaties met mannen die echter allemaal op niets uitlopen en haar gevoel van eigenwaarde nog meer onderuit halen

 

Om je gedrag in het heden te begrijpen, heb je de moed nodig om het verleden onder ogen te zien en vervolgens het lef om nieuwe keuzes te maken. Hier zal het in de therapie om draaien.  images5UGE6BA3

Ik werk met het tekenen van een levenslijn (genogram) en met opstellingen. De gesprekken duren een uur en worden door diverse verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 

 

 

“Om iets te kunnen vangen moeten je handen leeg zijn”.